قوانین عمومی اقلیت های ملایم

قوانین کلی

 • شما موظف هستید در هفته حداقل بک اکتیویتی خود را کامل کنید.

 • در اقلیت های این دسته حق داشتن شغل های غیر قانونی را نخواهید داشت. 

 • شما در این اقلیت ها حق داشتن اسلحه (در صورت داشتن وانتد مجاز است) و Materials و Drugs را نخواهید داشت

 • شما همیشه باید هنگام استفاده از وسایل نقلیه اقلیت محدودیت سرعت خود روی 120  تنظیم کنید با کامند SpeedLimit/

 • شما نباید به هیچ وجه قوانین رانندگی را نقض کنید یا برای مثال جهت مخالف خیابان رانندگی کنید

 • در صورتی که بحثی میان همکاران شما شدت گرفت ، هیچ حرفی نزنید و فقط مدارک مربوط را به لیدر انتقال دهید.

 • شما مجاز به انتشار بحث های موجود در چت اقلیت نیستید. چیزی که در F/  یا  R/ است باید در آن بماند. 

 • کامند MyActivity/ در جهت دریافت حقوق و مشاهده فعالیت

 • کامند SpawnChange/ در جهت تغییر محل احیا شدن در سرور

 • توجه: به غیر از مجازات های تعیین شده برای برخی از موارد، در صورت رعایت نکردن دیگر قوانین به شرح زیر مجازات خواهید شد:

 • بار اول اخطار لفظی، در صورت تکرار Faction Warn، و در صورت تکرار مجدد، اخراج با تنبیه کامل

 • اگر آنلاین باشید، در صورت درخواست Service از سوی بازیکنان تنها 30 ثانیه فرصت دارید آن را قبول کنید و بلافاصله به محل بروید.

بالا رفتن مقام | Rank Up

 • رنک بعد از دریافت حقوق.

 • رنک : بعد از دریافت حقوق.

 • رنک : بعد از دریافت حقوق.

 • رنک : بعد از دریافت حقوق.

سطح عضویت | Join Level

 •  12+  = News Reporter

 •  10+  = School Instructor

 •  7+    = Tow Truck Company

 •  6+    = Fire & Medic Department

 •  6+    = Taxi Company

حقوق هفتگی | Salary

 • رنک : 70,000$

 • رنک :80,000$

 • رنک : 90,000$

 • رنک : 100,000$

 • رنک : 110,000$

 • رنک : 120,000$

 • لیدر : 160,000$

×
×

سبد خرید