Hosters

دستور های هاستر ها | The Commands Of Hosters هاستر 1: HOC/: چت مخصوص هاستر ها AUp/: بالا رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance ADown/: پایین رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance Fly2/: پریدن…

ادامه خواندنHosters

Helpers

قوانین مربوط به هلپری   وظایف هلپرها 1- پاسخ دهی به درخواست های کمک بازیکنان زیر 10 ثانیه: باز کردن درخواست های کمک اولویت اصلی برای یک هلپر است، از…

ادامه خواندنHelpers

Leaders

قوانین مربوط به لیدرها   حداقل سطح مورد نیاز برای رهبر شدن: فکشن های نظامی : سطح 25+  فکشن های مافیایی : سطح 20+ فکشن های دولتی : سطح 20+…

ادامه خواندنLeaders