Medic

قوانین فکشن ( ParaMedic ) برای ورود به فکشن Paramedic سطح +7 نیاز است.  لیست دستورات : Heal/ : برای Heal دادن زمانی که در آمبولانس هستید D/ : صحبت کردن بین اعضای دپارتمانت ها…

ادامه خواندنMedic