دستورهای سرور سمپ WILD CITY

 

کلید ها – PC Players

 • در صورتی که قصد دارید وارد ماشین شوید و رانندگی کنید کلید F را فشار دهید.
 • در صورتی که قصد دارید به عنوان مسافر و … سوار ماشین شوید کلید G را فشار دهید..
 • برای قفل کردن ماشین شخصی یا اجاره ای خود کلید N را فشار دهید.
 • برای دیدن لیست بازیکنان سرور کلید Tab را فشار دهید.
 • برای روشن شدن ماشین از روی کیبورد کلید 2 را فشار دهید.
 • یرای تایپ کردن یا نوشتن دکمه T یا F6 را فشار دهید. 
 • برای اسکرین گرفتن از صفحه کلید F8 را فشار دهید.
 • با دو بار فشار دادن کلید F7 چت ها را پنهان کنید.

   

کد های چت کردن در حالات مختلف 

 • CW/ : برای زمانی که درون ماشین هستید و میخواهین که فقط افراد درون ماشین چت شما را ببینند️
 • W/ :  چتی که فقط خود شخص میبینه و شما باید نزدیکش باشید. [W Id Text/]
 • Low/ : چتی برای صحبت کردن با محدوده ی کم 
 • S/ : چتی برای صحبت کردن با محدوده ی زیاد
 • WT/ : چت کردن در واکی تاکی (باید از مارکت بخرید) ( و ابتدا با دوستانتان روی فرکانس خاصی SetFreq/ کنید) 

 

کد های پرکابرد مخصوص سمپ 

 • (Quit(/q/: برای خارج شدن از بازی️
 • FpsLimit/: برای محدود کردن میزان FPS (بین 20 تا 90) ️
 • PageSize/: برای تغییر تعداد خط ها در یک صفحه (بین 10 تا 20 خط)️
 • HeadMove/ :برای غیرفعال کردن حرکت سر کاراکتر️
 • FontSize/: برای تغییر اندازه فونت چت ها ( بین -3 تا 5)️
 • NameTagStatus/برای فعال و غیر فعال کردن تگ AFK بازیکنان
 • TD/برای محو کردن ساعت بازی
 • FPS/برای محو کردن عدد FPS بالای صفحه
 • HP/برای محو کردن عدد HP داخل نوار میزان سلامتی
 • Mouse/برای نمایش نشان موس ( خارج شدن با دکمه Esc )
 • Mem/میزان مموری که بازی اشغال کرده است
 • AudioMSG/برای عدم نمایش لینک URL مربوط به آهنگ

 

کد های پرکابرد در بانک 

 • Balance/: نشان دادن پول شما در حسابتان ️
 • Withdraw/: برداشتن پول از حسابتان فقط در زمانی که شما در بانک هستید می توانید از این کد استفاده کنید ️
 • Deposit/: گذاشتن پول در حسابتان فقط در زمانی که در بانک هستید می توانید از این کد استفاده کنید️
 • Transfer/: انتقال پول به شخص دیگری فقط در زمانی که در بانک هستید می توانید از این کد استفاده کنید️
 • Transactions/: دیدن گردش مالی حساب
 • ATMWithDraw/:برداشتن پول از دستگاه خودپرداز️

 

کد های پرکابرد برای اکانت 

 • Stats/: نشان دادن دارایی های خود ️
 • DT/: با انجام موارد داخل آن، جایزه دریافت میکنید.
 • Relog/: برای شروع مجدد بازی از محل ری اسپاون شدن
 • SpawnChange/: برای عوض کردن محلی که بعد از مردن ظاهر میشوید ️
 • ChangePassword/ :عوض کردن رمز اکانت خود️
 • BuyLevel/: خرید لول در بازی.هر ساعت رند مثلا 15 به شما یک رسپکت داده  میشود که وقتی به اندازه موردنظر برسه میتونین لول بخرین.️
 • AddPin/: برای گذاشتن رمز دوم برای امنیت بیشتر
 • Pin/: برای وارد کردن رمز دوم به صورت صفحه کلید
 • PinStr/: برای وارد کردن رمز دوم به صورت کامند
 • RemovePin/ :برای برداشتن رمز دوم اکانت️️
 • ChangePin/ :عوض کردن رمز دوم اکانت خود️
 • LockAcc/: برای قفل کردن اکانت با رمز دوم ️
 • ChangeLog/: برای مشاهده ی تاریخچهء آپدیت ها
 • MyMessages/: برای مشاهده ی پیام های عمومی 
 • Quest/: با رفتن به 70 چک پوینت داده شده، مقداری پول، رسپکت و گلد دریافت میکنید.

 

کد های پرکاربرد در تلفن [CellPhoneHelp/] 

 • P/: جواب دادن به تلفن ️
 • Number/: نشان دادن شماره طرف ️
 • H/:  قطع کردن تلفن️
 • [Call [Number/ : زنگ زدن به کسی
 • [Sms [Number][Massage/: پیام دادن به کسی ️
 • SmsID/: پیام دادن به کسی بر اساس ID
 • Turn Off/: خاموش کردن تلفن ️
 • Turn On/:  روشن کردن تلفن️
 • Silent/ :برای خاموش کردن صدای زنگ خوردن تلفن️
 • BlackList/ :برای اضافه کردن و یا پاک کردن دیگران در بلک لیست تلفن️

 

کد های پرکاربرد در خانه: [HouseHelp/] 

 • FindHouse/: مکان یک خانه
 • HouseInfo/: نمایش اطلاعات خانه شخصی
 • HouseStatus/: نمایش اطلاعات خانه ی دیگران
 • Open/:برای قفل و باز کردن در خانه️
 • Hu/: میتوانید قابلیت پرکردن جان در خانه خود را فعال کنید️
 • SetRentAble/:اجازه میدهید که بقیه بتوانند خانه شما را اجاره کنند و برعکس️
 • SetRent/:برای تعیین قیمت اجاره️
 • SellHouse/:برای فروش خانه با قیمت مد نظر️
 • SellHouseTostate/:فروش خانه به سرور که با قیمتی کمی از شما میخرد️
 • Renters/:برای دیدن کسانی که خانه شمارا اجاره کرده اند️
 • Evict/:برای بیرون کردن کسی که خانه شمارا اجاره کرده است️
 • EvictAll/:برای بیرون انداختن تمام کسانی که خانه شمارا اجاره کرده اند️
 • HouseWithDraw/:برای برداشت پول حاصل از اجاره️
 • HR/: برای گذاشتن آهنگ در خانه

 

کد های پرکاربرد در ماشین: [CarHelp/] 

 • Park/:برای پارک کردن ماشین وقتی میترکه یا به سرور میاید اونجا ظاهرمیشه️
 • Lock/:برای قفل کردن و باز کردن ماشین
 • MyVehicles/: نشان دادن تعداد و آیدی ماشین های خود
 •  ️ChangeLock/:برای عوض کردن قفل ماشین
 • SellCarto/:فروختن ماشین به یک شخص️
 • LocateCar/:نشان دادن محل قرار گرفتن ماشین️
 • TowCar/:برای بازگرداندن ماشین به جایی که پارک کردید️
 • CarInfo/:برای نشان دادن مشخصات ماشین️ شخصی
 • CarInfoex/:برای نشان دادن مشخصات ماشین️ دیگران
 • GiveKey/: دادن کلید ماشین به کسی.یعنی میتونه باز و بستش کنه️
 • SellVehicle/:فروختن وسیله نقلیه️
 • BuyVehicle/:خرید وسیله تقلیه️
 • BuyInsurance/: خرید بیمه برای ماشین️
 • CarColor/:انتخاب رنگ ثابت برای ماشین️ در [FindSbiz 20/]
 • DL/: برای دیدن مشخصات ماشین وقتی که نزدیکش هستین️
 • Cgun/: برای گذاشتن اسلحه در داشبور ماشین️
 • Cdrugs/: برای گذاشتن Drugsدر داشبور ماشین
 • CMaterials/: برای گذاشتن Materials در داشبور ماشین️
 • CarPlate/:برای تعویض نام پلاک ماشین️ 
 • RentVehicle/: برای اجاره کردن ماشین موتور و .. ️
 • UnRentVehicle/: برای  لغو کردن اجاره ماشین موتور و ..
 • FindRentVehicle/: برای پیدا کردن مکان وسیله نقلیه
 • Fill/: برای بنزین زدن️
 • FillCar/: وقتی از مارکت Gas Can میخرید با این دستور ماشین خود را بنزین بزنید.
 • Eject/: برای بیرون انداختن کسی از ماشین ️
 • Lock/: برای قفل کردن وسیله ️( یا دکمه N )
 • Hood/برای باز کردن کاپوت ماشین
 • Trunk/برای باز کردن صندوق عقب ماشین
 • Window/برای پایین آوردن پنجره ماشین
 • CRR/برای گذاشتن آهنگ در ماشین ( پریمیوم )
 • DR/برای فعال کردن حالت اسپید ( پریمیوم )
 • FixVeh/برای سالم کردن ماشین شخصی ( پریمیوم )
 • SpeedLimit/ست کردن حداگثر سرعت برای ماشین

 

کد های پرکاربرد در بیزینس: [BizHelp/] 

 • FindBiz/:برای پیدا کردن مکان Biz ️
 • FindSBiz/:برای پیدا کردن مکان SBiz ️
 • BizInfo/:اطلاعات بیزینس️ شخصی
 • BizStatus/:اطلاعات بیزینس️ دیگران
 • BizFee/:تعیین ورودی بیزینس️
 • BizName/:انتخاب کردن اسم بیزینس️
 • SellBizTostate/:فروختن بیزینس به سرور که خیلی ارزون میخره️
 • Open/:باز و بسته کردن بیزینس️
 • SellBiz/:برای فروختن بیزینس️
 • BizDeposit/:برای گزاشتن پول در بیزینس️
 • BizWithDraw/:برای برداشت پول از بیزینس️
 • BR/ : برای گذاشتن آهنگ در Biz

 

کد های پرکاربرد لیست افراد مختلف 

 • Admins/: برای دیدن ادمین های انلاین ️
 • Helpers/ :برای دیدن هلپر های انلاین 
 • AList/: برای دیدن تمامی ادمین ها ️
 • HList/: برای دیدن تمامی هلپر ها
 • Hosters/ :برای دیدن هاستر های انلاین ️
 • ClanList/ :برای دیدن لیست کلن ها
 • Lawyers/ :برای دیدن وکیل های انلاین
 • Licensers/ :برای دیدن معلم های انلاین ️
 • NewsReporters/ :برای دیدن خبرنگار های انلاین

 

کد های پرکاربرد مربوط به خود 

 • MyReferral/: برای دیدن کد معرف خود ️
 • MyActivity/: برای دیدن فعالیت، دریافت حقوق و رنک آپ
 • MyProfile/: برای تغییر دادن پروفایل (ِدکمه Tab)
 • MySuspend/: برای دیدن مدت زمان ساسپند خود
 • MyMute/: برای دیدن مدت زمان میوت خود
 • MyDrugs/: برای دیدن تعداد دراگ خود
 • MyMaterials/: برای دیدن تعداد متریال خود
 • MyTelegram/: برای گذاشتن ایدی تلگرام خود روی پروفایل
 • MySamp/: برای دیدن نسخه سمپ مورد استفاده

 

کد های پرکاربرد مربوط به Tog 

 • TogGlobal/: نمایش ندادن چت های Global و تبلیغات
 • TogLive/: نمایش ندادن چت های مصاحبه ها
 • TogNews/: نمایش ندادن خبرهای مربوط به اقلیت خبرنگاران
 • TogWT/: نمایش ندادن چت های واکی تاکی
 • TogClan/: نمایش ندادن چت های افراد کلن
 • TogFaction/: نمایش ندادن چت های افراد اقلیت
 • TogEvent/: نمایش ندادن چت های ایونت
 • TogCop/: نمایش ندادن چت های کاپ (مخصوص کاپ ها)
 • TogDepartment/: نمایش ندادن چت های دپارتمنت (مخصوص کاپ ها)
 • TogRadio/: نمایش ندادن چت های رادیو (مخصوص کاپ ها)

 

سایر کد ها 

 • PB/: برای شرکت در پینت بال | FindSBiz 10
 • DM/: برای شرکت در FindSBiz 23 | Death Match 
 • Race/: برای شرکت در مسابقه ماشینی | FindSBiz 0
 • Pay/: برای دادن پول به کسی که نزدیک شماس بدون مراجعه به بانک حداکثر میتونید 5000 بدهید️
 • Charity/: برای کمک کردن به پلیر های تازه وارد ️
 • Time/: برای فهمیدن زمان ️
 • Buy/: سی ام دی مورد استفاده در سوپرمارکت ها برای خرید محصول️
 • Shop/ :برای خرید ایتم های مختلف با گلد️
 • Event/ :برای مشاهده مشخصات ایونت در حال اجرا️
 • Rentroom/: برای اجاره کردن خانه ️
 • ID/: برای دیدن مشخصات فرد ️
 • BuyGun/ :کدی که در اسلحه فروشی برای خرید اسلحه بکار میرود️
 • TimeStamp/: زمان ارسال پیام را به شما نشان میدهد ️
 • Sleep/: در خانه خود یا خانه ای که اجاره کرده اید این کد را میزنید و میخوابید ️و در این حالت پس از 30 دقیقه AFK بودن از سرور کیک نخواهید شد.
 • Report/: برای ارتباط با ادمین ️
 • Helpme/:برای پرسیدن سوالات خود درباره ی کدها و ..️
 • Cancel/: برای لغو چیزهای مختلف مانند CheckPoint ️
 • Accept/: برای قبول کردن چیزهای مختلف مانند خرید ماشین️
 • Service/: برای درخواست های مختلف مثل تاکسی – پزشک – مکانیک و …
 • UseDrugs/ :برای مصرف موادمخدر ️
 • Contract/: برای کشتن کسی این کد را میزنید و کسی که در فکشن هیتمن هست برای شما میکشه ️
 • Turfid/نشان دادن ID منطقه مافیایی که در آن هستید 
 • SL/: برای نشان دادن مجوزها به یک شخص ️
 • Smoke/: برای سیگار کشیدن ️
 • Ad/: برای تبلیغ دادن در CNN️
 • Skill/: برای نگاه کردن سطح مهارت️
 • AnimList/: مشاهده لیست Anim
 • StopAnim/:متوقف کردن Anim در حال اجرا️
 • WhoKill/برای فهمیدن نوع اسلحه و فاصله کسی که ما را به قتل می رساند.
 • MySkin/برای دیدن لیست اسکین هایی که داریم
 • Cloth/برای تعویض لباس در بینکو
 • Toys/برای گذاشتن یا تعویض Toys در بینکو
 • T/: لیست Toys هایی که داریم و امکان حذف یا برداشتن آنها
 • SetFreq/ست کردن یک فرکانس برای صحبت در واکی تاکی
 • GPS/برای پیدا کردن مکان های مهم
 • Jobs/برای دیدن لیست شغل ها
 • GetJob/انتخاب شغل
 • QuitJob/خارج شدن از شغلی که داریم
 • PBTime/نشان دادن زمان پینت بال
 • Witness/کامند اول ازدواج
 • Propose/کامند دوم ازدواج
 • Divorce/کامند طلاق گرفتن
 • RS/ذخیره محلی که در بازی هستید + موقعیت مکانی و زاویه  …
 • Save/ذخیره محلی که در بازی هستید
 • Ding/فعال کردن صدای زنگوله هنگام تیر اندازی در محیط بازی
 • DropGun/حذف یک اسلحه از دست
 • DumpMaterials/:حذف متریالِ در دست
 • DumpDrugs/:حذف مواد مخدرِ در دست
 • DropCar/کامند مربوط به شغل ماشین دزدی
 • DumpTrash/کامند مربوط به شغل رفتگر
 • EventHelp/نمایش کامندهای مربوط به ایونت
 • LeaderHelp/نمایش کامندهای مربوط به لیدر
 • FHelp/نمایش کامندهای مربوط به اقلیت
 • JobHelp/نمایش کامندهای مربوط به شغل
 • Forum/نشان دادن ادرس انجمن
 • TS/نشان دادن ادرس تیم اسپیک
 • UCP/نشان دادن ادرس پنل کاربری
 • SetKillMessage/گذاشتن KillMessage
 • RemoveKillMessage/حذف کردن KillMessage 
 • CheckInterior/: برای چک کردن اینتریور داخل خانه
 • ContractBack/: کانترکت کردن متقابل فرد کانترکت کننده
 • Tut/: دیدن لیست ماموریت ها و انجام آن برای گرفتن Respect و Gold 
×

سبد خرید