قوانین عمومی فکشن های نظامی

 • برای عضویت در فکشن های نظامی باید دارای سطح +15 باشید.
 • برای عضویت، داشتن سابقه رنک +2 در فکشن های دولتی الزامی است.
 • شما در صورت 48 ساعت آنلاین نبودن بدون درخواست مرخصی از اقلیت اخراج خواهید شد.
 • MyActivity/ : جهت دریافت حقوق و مشاهده فعالیت
 • SpawnChange/ : جهت تغییر محل احیا شدن در سرور

 نکات مهم

 1. احترام به لیدر فکشن جز الزامات است. شما به عنوان عضو موظف هستید هرموقع با لیدر روبرو شدید برای احترام نظامی از Stand/ استفاده کنید.
 2. حمله کردن(DM – DB) و تیر اندازی بی مورد توسط کاپ ها تنها زمانی مشکلی ندارد که برای گرفتن مجرم یا دفاع از شخص خود یا هم دسته خود باشد.
 3. هرگونه سوء استفاده از مزایای پلیس بودن ممنوع است، حتی ممکن است از سرور محروم شوید..
 4.  زمانی که به یک شخص Wanted می دهید، دستگیری آن شخص را در اولویت اول قرار دهید.
 5. اعضای هر دپارتمنت برای دستگیری و از بین بردن مجرمین، باید از وسایل نقیله دپارمنت ها استفاده کنند.
 6. افرادی که Wanted دارند در اولویت برای تعقیب و گریز هستند.
 7. قبل از دستگیری یک مجرم، بررسی کنید که آیا آن شخص حق تسلیم شدن دارد یا خیر.
 8. یک عضو دپارتمنت مجاز به درخواست کمک از بازیکنان نیست؛ فقط از اعضای دپارتمنت ها می تواند درخواست کمک کند.
 9. اعضای دپارتمنت حق گرفتن اسلحه کسی که درحال استفاده از آن است یا تحت تعقیب است را ندارد.
 10. در صورتی که مجرمی دارای اسلحه بود و تسلیم شد و اسلحه داشت باید اسلحه های او را بگیرید.
 11. اگر یک فرد Wanted دار در حال AFK باشد حق کشتن یا Cuff/ او را ندارید؛ باید در D/ اعلام کنید (ID [X] AFK)، بعد از 1 دقیقه به او سر بزنید اگر او هنوز هم AFK بود حق کشتن او را دارید.
 12. شما مجاز به زنگ زدن به مجرم نیستید.
 13. حق داشتن شغلی به جز Detective و حمل Materials و Drugs را ندارند.(از ساعت 12 شب تا 12 صبح مجاز به داشتن همه شغل های قانونی هستند)
 14. اگر لیدر آنلاین نبود، بالاترین رنک، رهبری را بر عهده دارد.
 15. استفاده از دستور های دپارمنت برای مسایل شخصی مجازات در پی دارد.
 16. استفاده شخصی از وسایل نقلیه دپارمنت ها ممنوع است.
 17. اعضای دپارتمنت میتوانند Approval بفروشند، قیمت فروش مجوز آزادی (Approval) باید بین $10.000 تا $50.000 باشد.
 18. هر عضو دپارتمنت موظف روزانه دیسکورد را چک کرده و اگر از او شکایت شد تا 24 ساعت با مدارک از خود دفاع کند.
 19. تمام اعضا برای درخواست مرخصی باید با لیدر هماهنگ کنند در غیر این صورت مرخصی آنها رد می شود.(حداکثر 3 روز)
 20. زمانی که شما از سرور محروم باشید در خواست مرخصی شما رد می شود.
 21. سوء استفاده از Ram/ (استفاده از آن برای کاری غیر از دستگیری مجرم) مجازات به همراه دارد.
 22. در صورت دادن وانتد اشتباه می توانید پس از دادن C-12 در D/ آن را پاک کنید.سوء استفاده از Clear/ مجازات به همراه دارد.
 23. دلیلی به نام وانتد Boss , War , Event, Bug  برای پاک کردن وانتد وجود ندارد و در صورت مشاهده از اقلیت اخراج میشوید.
 24. توجه کنید که اولویت هر دپارتمنت وظیفه آن دپارمنت است؛ پس بعد از دستگیری و یا از بین بردن مجرمین، حتما باید به وظایف خود عمل کنید.
 25.  درگیری بین همکاران به شدت ممنوع می باشد.
 26.  توهین های شدت پایین با اخطار اقلیت پاسخ داده شده و هرگونه توهین شدت بالا باعث اخراج شما از فکشن با 30FP خواهد شد.
 27. فکشن توسط لیدر مدیربت می شود. و تست ورود به اقلیت و تمرینات و میتینگ توسط لیدر انجام میشود.
 28. هر گونه بی احترامی، تهدید و عدم پیروی از گفت های لیدر مجازات به همراه دارد.
 29.  اگر لیدر قانون شکنی می کند باید با داشتن مدارک به سوپروایزر گزارش دهید.
 30. تاخیر یا عدم حضور در میتینگ هفتگی مجازات به همراه دارد. چت بی مورد و AFK کردن و اختلال در میتینگ مجازات به همراه دارد.
 31. در طول جلسه حتما باید موبایل خود را خاموش کنید و هنگامی که برگزار کننده جلسه اجازه داد، می توانید با Wave 1/ سوال خود را بپرسید.

 

 قوانین کدهای C-0

 • شما مجاز نیستید وانتدهای غیر مربوط به فکشن خود را دستگیر کنید یا به قتل برسانید مگر:
 1. اگر درخواست C-0 شما توسط اقلیت مربوطه تایید شد.
 2. اگر درخواست C-0 داده شد اقلیت مقابل فقط  1 دقیقه فرصت دادر درخواست پشتیبانی شما را قبول کند.
 3. (نکته: حتما باید از درخواست C-0  خود مدرک داشته باشید.)
 4. در صورتی که هیچ یک از اعضای اقلیت مربوطه Online نباشد و یا هیچ یک از اعضای اقلیت مربوطه هیچ پاسخی به درخواست C-0 شما ندهد بعد از 3 بار درخواست در فاصله زمانی 1 دقیقه ای مجاز به پیگیری وانتد نامربوط هستید
 5. از ساعات 12 شب تا 8 صبح شما مجاز به پیگیری هرگونه وانتد هستید.
 • نکته:  باید برای تمام  موارد ذکر شده با فعال بودن [TimeStamp/] مدرک داشته باشید.

 

 مکان های دولتی

 • مکان های دولتی شامل تمام HQ های Department و زندان (Jail) می باشند.

       در این مکان ها فقط کسانی حق حضور دارند که:

 1. برای تست ورود به Department آمده باشند.
 2. مجرمینی که می خواهند تسلیم شوند.
 3. وکیل هایی که قصد آزادی کسی را داشته باشند. (نه کسانی که تبلیغ می کنند)
 4. کسانی که اجازه خرید Approval از یک عضو دپارتمنت ها را دارند.

 

 •  کسانی که بعد از دریافت 3 اخطار MT/ این مکان را ترک نکنند، ,وانتد IG COPدریافت میکنند.
 • اگر وکیلی قصد داشت به شخصی برای آزادی Free بدهد، کاپ ها حق ندارند به وکیل مورد نظر اجازه ورود به محیط زندان را بدهند
 • باید وکیل را به پشت اتاق انتظار ببرند و زندانی مورد نظر را هم از سلول به اتاق انتظار راهنمایی کنند.

 

 دستور ها

 • [(R (Text/] صحبت در رادیو.
 • [(D (Text/] صحبت با اقلیت های Department 
 • [(M (Text/] صحبت در بلندگو.
 • [Find/] پیدا کردن مکان مجرم. 
 • [Su/] دادن Wanted Level.
 • [Arrest/] انتقال به زندان (دستگیر کردن کامل)
 • [Duty/] رفتن در حالت وظیفه و بلع*.
 • [Wanted/] برای تایید تعقیب مجرم.
 • [(Cuff (ID/] دستبند زدن به مجرم درحالت ماشین
 • [(Uncuff (ID/] باز کردن دستبند در حالت ماشین
 • [Hcu/] بستن دستان مجرم درحالت پیاده
 • [Hucu/] باز کردن دستان مجرم در حالت پیاده
 • [Tazer/] فریز کردن برای 20 ثانیه. (شوکر)
 • [Take/] گرفتن آیتم. (اسلحه، دراگ، متریال، لایسنس و …)
 • [Ram/] امکان ورود به خانه در صورت Lock بودن و ورود به HQ.
 • [Equip/] برای گرفتن اسلحه از اسلحه خانه.
 • [Members/] نشان دادن افراد آنلاین دپارتمنت.
 • [Og/] برای باز کردن گیت.
 • [MS/] زمانیکه می خواهید به مجرم اخطار بدهید که تسلیم شود و در ماشین شما G کند.
 • [MT/] زمانیکه می خواهید به شخصی اخطار بدهید که از این محدوده دور شود.
 • [MF/] زمانیکه می خواهید به شخصی اخطار بدهید که وسط خیابان نایستد و به کنار برود.
 • [MV/] زمانیکه شخصی با وسیله نقلیه وسط خیابان ایستاده و موجب ترافیک می شود.
 • [MB/] زمانیکه می خواهید به شخصی اخطار دهید که وسیله نقیله خود را در کنار خیابان متوقف کند و پیاده شود.

 

 لیست کد ها

 • C-0 نیاز به پشتیبانی
 • C-1 فهمیدم
 • C-2 خارج از انجام وظیفه
 • C-3 اماده به انجام وظیفه
 • C-4 دیدار در مکان [x]
 • C-5 در حال آمدن به [x]
 • C-6 حق تسلیم نداشتند
 • C-7 حق تسلیم داشتند
 • C-8 داشتن مواد غیرقانونی مثال: [ C-8 Id ]
 • C-9 من نیاز به یک عضو FBI برای کشف و جمع آوری مواد غیرقانونی دارم
 • C-10 همه در اسلحه خانه (Police Armoury) (فقط برای لیدر/رنک 6 قابل استفاده است)
 • C-11 توقیف کردن مجوز مثال: [ (C-11 (Id) (License Name) (Hours ]
 • C-12 پاک کردن وانتد مثال: [ C-12 (Id) Reason ]
 • C-13 درخواست ورود به زندان (در مواقع ضروری)
 • C-14 برداشتن ماشین از HQ مثال: [ C-14 PD NRG-500 ]
 • C-15 نیاز به پشتیبانی Medic انجام عملیات (درمواقع ضروری)

 

 قوانین Duty

 • شما حق شرکت در ایونت Boss را در حالت Duty ندارید.
 • اعضای هر دپارتمنت در حالت انجام وظیفه حق گرفتن Wanted با وسایل نقلیه عادی سرور را ندارند.
 •  اعضای هر دپارتمنت هنگامی که در حالت انجام وظیفه نیستند حق استفاده از وسایل نقلیه دپارتمنت را ندارند.
 • اگر شما در حالت انجام وظیفه بودید و دسترسی به وسایل نقلیه دپارتمنت را نداشتید باید با استفاده Service Taxi/ خود را به HQ برسانید.
 • استثناء: در صورتی که اعضای اقلیت تاکسی در سرور نبود، میتوانید با هر نوع وسیله نقلیه خود را به HQ برسانید.

 

 چت های اداره

 •  در زمان چت در D/ باید خیلی بیشتر مراقب باشید.
 • استفاده شخصی از D/ و R/ مجاز نیست.
 •  زمانی که یک Rank بالاتر با شما صحبت می کنند شما موظف هستید که به حرف های او گوش دهید و حق قطع کردن حرف او را ندارید.
 • هرگونه شوخی یا شوخی های احمقانه در این چت ها ممنوع می باشد.
 • شما مجاز به چت کردن در D/ نیستید فقط باید از کد های مربوط استفاده کنید.

 

 وانتد های مجاز

PD :Wanted Level 1 & 2

FBI :Wanted Level 3 & 4

NG :Wanted Level 5 & 6       

 • نکته:اعضای گارد ملی (NG) مسئولیت کشتن وانتد Jail Runner را بر عهده دارند.

 Wanted Level 1

 1. Sit On Cop Car نشستن در ماشین پلیس (پس از سه بار اخطار)
 2. Ram On Cop Car کوبیدن به ماشین پلیس (پس از یک بار اخطار)
 3. Unreasonable Police Call دادن Call 911/ بی مورد
 4. Ignoring Cop بی توجهی به پلیس ( در صورتی دادن این وانتد میتوانید مستقیما اقدام به کشتن او کنید )

 Wanted Level 2

 1.   Insulting Cop  توهین به پلیس
 2.   Runner فرار کردن
 3.   Attack Civil حمله به شهروند (پس از یک بار اخطار)
 4. Did Not Accept Ticket ندادن جریمه

 Wanted Level 3

 1. Keeping weapons نگهداری اسلحه  (فقط برای FBI)
 2. Keeping Materials/Drugs/Weapons نگهداری دراگ یا متریال یا اسلحه (فقط برای FBI)

 Wanted Level 4

 1. Attack Cop حمله به پلیس
 2. Ignoring Frisk بی توجهی به MB/ برای Frisk شدن (فقط برای FBI)

 Wanted Level 5

 1. Jail Chaos کشتن فردی در زندان (به جز فرد زندانی) 

 Wanted Level 6

 1. Kill Cop کشتن پلیس در حال انجام وظیفهنکته:
 • Crime Partner کمک به یک مضنون تحت تعقیب: دو نوع کمک داریم
 • – تیر اندازی همراه با مجرم (بدون اخطار وانتد میدهیم)
 • – فراری دادن مجرم با ماشین (پس از سه بار اخطار MB/)
 • – وانتد Crime Partner با وانتد مجرمی که در حال کمک به او است برابر است:

مثال: اگر شما در حال دستگیری مجرمی با سطح 4 هستید باید به کسی که در حال کمک رسانی به او هست وانتد سطح 4 بدهید.

نکات مهم:

 • شما حق دادن Wanted اضافه به افراد با سطح  -5 را ندارید.
 • استثناء: در صورتی که این افراد به شما توهین کردند می توانید Wanted توهین به پلیس را به ایشان دهید.
 • برای دادن هر نوع وانتدی باید به طور کامل مدرک داشته باشید.

 

 • اگر هیتمنی شما را به عنوان کاپ Duty به قتل رساند و وارن Killed By Contract نیامد، مجاز به دادن وانتد Kill Cop هستید.
 • و اگر Duty نبودید مجاز به دادن Call 911/ هستید.

 

 • اعضای دپارتمنت ها  به هنگام دادن وانتد به شخصی  (SU/) باید دلیل را کاملا English بنویسند، مثلا جای Attack Cop ، حمله به پلیس ننویسند.
 • اعضای دپارتمنت ها اگر به هنگام دادن وانتد به شخصی (SU/) در دلیل، از کلمات مخفف، مثلا به جای Attack از Att استفاده کنند،
 • شما در صورت Duty نبودن همانند شهروند عادی هستید: در صورت صدمه دیدن و کشته شدن، حق دادن وانتد ندارید. (می توانید Call 911/ بدهید)
 • در صورت کشته شدن در باس حق دادن هیچ وانتدی را ندارید (می توانید در دیسکورد با داشتن مدرک از او شکایت کنید)
 • در صورتی می توانید وانتد Attack کاپ دهید که فرد حداقل 10 درصد از HP شما را بکاهد. (با داشتن مدرک)
 • اگر مجرم C-7 بود باید سه اخطار MS/ به او بدهید، و سپس اگر فرار کرد وانتد Runner و اگر ایستاد و G نکرد، وانتد Ignoring Cop میدهید و مجرم را به قتل می رسانید.

 

 C-6

موقعیت هایی که مجرم فرصتی برای تسلیم شدن ندارد: نباید به وانتد اخطار [Ms/] داد و باید وانتد را مستقیمآ کشت.

اگر مجرم C-6 ما را به قتل رساند یا موارد دیگر به هیچ عنوان حق وانتد دادن نداریم.

 • Rob
 • DM
 • Ignronig Cop (استثنا: اگر این مجرم به شما اتک داد یا به قتل رساند می توانید وانتد دهید)
 • Ignoring Frisk
 • Runner
 • Jail Runner
 • Kill Cop
 • Attack Cop
 • سوء استفاده از ESC در صورت داشتن وانتد  (Non-Rp)
 • سوء استفاده از Q/ در صورت داشتن وانتد  (Non-Rp)

 

 Cuff | Hcu | Tazar

 • زمانی که یک مجرم را بازداشت می کنید همیشه باید او را Cuff/ کنید.‎ شما نباید از این دستور روی فردی که مجرم نیست استفاده کنید.
 • از Cuff/ می توانید فقط زمانی استفاده کنید که بازیکن داخل ماشین پلیس شماست.
 • از [Hcu/] فقط زمانی استفاده کنید که 3بار به مجرم MS/ داده اید.
 • شما حق استفاده از [Hcu/] برایم مجرمین C-6 ( حق تسلیم ندارند) را ندارید.
 • و می خواهید مجرم C-7 را به سمت وسیله نقیله خود هدایت کنید و مانع از فرار آن شوید.
 • اگر شما به کسی که وانتد داشت دستبند زدید و مجرم به سمت وسیله نقلیه شما نمی رفت یا شما را معطل می کرد Ignoring Cop دهید و او را بکشید.
 • توجه کنید که به محض رسیدن به ماشین باید مجرم را [Hucu/] کرده و از او بخواهید که در ماشین بنشیند.
 • مواقعی که شما می توانید از دستور [Tazer/] استفاده کنید:
 • شما حق استفاده از [Tazer/] برایم مجرمین C-6 ( حق تسلیم ندارند) را ندارید. 
 • زمانی که پلیر به حرف شما گوش نمیدهد و مزاحم کار شما میشود
 • زمان رؤیت هیتمن که اسم خود را پنهان کرده CoverName شوکر میزنید تا اسم او مشخص شود و گزارش میکنید زیرا: هیتمن نباید با حالت CoverName توسط پلیس دیده شود. فقط باید از راه دور و با اسنایپر کاپ را به قتل برساند. 
×

سبد خرید