قوانین اقلیت های متوسط ( Mafia & Gang )

حداقل سطح مورد نیاز برای عضویت در این اقلیت 10 است.

 • MyActivity/  جهت دریافت حقوق و مشاهده فعالیت
 • SpawnChange/  جهت تغییر محل احیا شدن در سرور

 

قوانین | Ruls

 1. تمامی اعضا باید به قوانین عمومی سرور مسلط باشند.
 2. شما حق توهین، بی احترامی به شخص یا گروهی از پلیر ها  را ندارید. در صورت مشاهده به شدت برخورد می شود.
 3. شما حق شوخی، تمسخر، اسپم و … در چت اقلیت را ندارید.
 4. شما حق تیر اندازی در مکان های امن را ندارید. درصورت مشاهده مجوز اسلحه شما تعلیق میگردد                             
 5. اگر کسی به شما حمله کرد می توانید تلافی کنید اما باید برای کار خود مدرک داشته باشید.
 6. شما باید در هر حال مطیع حرف لیدر باشید.
 7. در صورت حضور نداشتن لیدر باید به حرف بالاترین رنک حاضر گوش کنید.
 8. هر گونه دعوا و بحث در چت فکشن باعث اخراج شما از آن اقلیت می شود.
 9. کل فکشن توسط لیدر و ساب لیدر اداره می شود و رنک پایین تر حق دخالت ندارد.
 10. تهدید و توهین به لیدر باعث اخراج شما از اقلیت می شود.
 11. در صورت رخ دادن اشتباه از سوی لیدر شما باید مدارک خود را به سوپروایزور تحویل دهید.
 12. حضور شما در تمام جلسات، تمرین و … اجباری است و در صورت حضور نداشتن اخطار اقلیتی دریافت می کنید.
 13. شما حق برداشتن وسیله نقلیه از HQ بدون اجازه ندارید و باید در چت اقلیت اجازه بگیرید.
 14. اگر کار شما با وسیله نقلیه ای که برداشتید تمام شده است، باید آن را نابود کنید و یا آن را به HQ بازگردانید.
 15. درصورتی که میخواهید جنگی را شروع کنید باید با ادمین جنگ هماهنگ کنید و در صورت تایید میتوانید آن را شروع کنید.
 16.  تمامی شغل ها برای مافیا مجاز است.
 17. رهبر اقلیت میتواند اعضای مافیای خودش را موظف به جمع آوری مقداری Drugs و Materials در هفته کند.

لیست دستورات | Commands

 • F/: صحبت در چت اقلیت
 • War/: حمله به مناطق مافیایی (تنها برای رنک رهبر)
 • Fdeposit/: قرار دادن پول در مرکز
 • Fwithdraw/: برداشتن پول از مرکز
 • Fdrugs Take/: برداشتن مواد در مرکز
 • Fdrugs Put/: گذاشتن مواد در مرکز
 • Fmats Take/: برداشتن متریالز در مرکز
 • Fmats Put/: گذاشتن متریالز در مرکز
 • Turfs/: نشان دادن مناطق مافیا
 • Order/: خرید اسلحه از مرکز

لیست تفنگ ها | Weapons

 • رنک 1:  Desert Eagle
 • رنک 2:  Desert Eagle, AK47
 • رنک 3:  Desert Eagle, AK47, Combat Shotgun
 • رنک 4:  Desert Eagle, AK47, Combat Shotgun, UZI
 • رنک 5:  Desert Eagle, AK47, Combat Shotgun, UZI, Rifle

وسایل نقلیه | Vehicles

 • رنک 1: Elegant – Burrito
 • رنک 2: NRG-500 – Huntley
 • رنک 3: Maverick
 • رنک 4: Sultan
 • رنک 5: Stretch

بالا رفتن مقام | Rank Up

 • رنک 2 : بعد از 2 بار حقوق گرفتن.
 • رنک 3 : بعد از 3 بار حقوق گرفتن.
 • رنک 4 : بعد از 5 بار حقوق گرفتن.
 • رنک 5 : بعد از 6 بار حقوق گرفتن.

حقوق | Salary

 • رنک 50,000$
 • رنک :60,000$
 • رنک 70,000$
 • رنک 80,000$
 • رنک 90,000$
 • رنک 100,000$
 • لیدر 140,000$
×
×

سبد خرید