قوانین FEnglish سرور سمپ 

 

 • باید همه ی حروف اول کلمات به صورت بزرگ (Capitalنوشته شود. (الزامی برای ادمینهلپرNewsLive)
 • در مورد Ad و Live میتوان فقط حرف اول جمله را بزرگ و بقیه را کوچک نوشت. (با رعایت سایر قوانین)
 • اگر قصد فروش چیزی را دارید از For Sale و اگر قصد خرید دارید از Needed استفاده کنید. Sultan For Sale/Needed
 • استفاده از کلمات مخفف مجاز نیست
 • تمام دستور های بازی (Commands) باید در قلاب [  ] نوشته شود. [Helpme/]
 • TD یا Time Destroyed باید هر دو حرف به صورت Capital نوشته شود
 • Id یا Identification باید حرف اول بزرگ و حرف دوم کوچک باشد.
 • زمانی که تعداد چیز هایی که می خواهیم نام ببریم بیشتر از سه عدد باشد اینگونه عمل می کنیم: Sultan, Turismo Va Banshee
 • زمانی که تعداد چیز هایی که می خواهیم نام ببریم دو عدد باشد اینگونه عمل می کنیم: Turismo Va Banshee
 • زمانی که میخواهید قیمت چیزی را بنویسید باید علامت $ را قبل از عدد نوشته و بین هر سه عدد کاما قرار دهید. 600,000$ علائم دستور زبان

 • 1- نقطه ” . “
 • این علامت نشانگر اتمام جمله می باشد و در آخر جمله استفاده می شود (بدون هیچ فاصله)
 • مثال صحیح: .Sultan For Sale
 • مثال اشتباه:  . Sultan For Sale

 • 2- کاما ” , “
 • این علامت نشانگر ادامه داشتن موضوع جمله ی قبلی این علامت با جمله ی بعدی این علامت است.
 • در خواندن زمانی که به کاما می رسیم باید یک ثانیه صبر کنیم و سپس جملۀ بعدی را بخوانیم.
 • نداشتن فاصله بین جمله ی اول و داشتن یک فاصله با جمله ی بعدی ضروری است.
 • مثال صحیح: Free For Sale, [/Call 100-1000] 
 • مثال صحیح: Sultan, Banshee, Infernus Va Buccaneer
 • مثال اشتباه:  Sultan , Banshee ,Infernus,Buccaneer

 • 3- پرانتز ” ( ) “
 • این علامت جهت توصیف کلمه یا جملۀ قبل از خود استفاده می شود.
 • یک فاصله قبل از باز کردن پرانتز و یک فاصله بعد از پرانتز بسته قرار میدهیم.
 • نباید قبل از بسته شدن پرانتز از نقطه استفاده کرد.
 • مثال صحیح: .Baraye Didane Ghavanine Server Be Forum (Anjuman) Moraje’e Konid

 • 4- قلاب ” [ ] ” 
 • جهت مشخص کردن جملۀ یا کلمۀ اضافی و ارائه ی توضیحات در مورد جمله ی قبل از “[ ]”  می باشد.
 • تمامی قوانین قلاب مانند پرانتز می باشد.
 • تمام دستور ها (Commands) باید در  [  ] نوشته شود.
 • مثال صحیح: .Agar Be Komak Niyaz Darid Az [/Helpme] Estefade Konid

 • 5- علامت سوال ” ؟ “
 • این علامت پرسشی بودن جملۀ قبل از خود را می رساند.
 • بدون هیچ فاصله با جمله قبل، یک فاصله با جمله بعد
 • مثال صحیح: Chetor Mitonam Komaktoon Konam?      l

 • 6- دو نقطه ” : “
 • برای توضیح یک موضوع
 • مثال صحیح: House Id 100 For Sale: [/FindHouse 100]

قانون حروف اضافه

“اَ اِ اُ”

در فارسی حروف اضافه حذف می شود ولی در خواندن هیچگاه نمی توانیم حرف اضافه را حذف کنیم، FEnglish زبان خواندن فارسی به نوشتار انگلیسی هست بنابراین هیچگاه امکان حذف کردن حروف اضافه در تلفظ، درون FEnglish نیست.

مثال صحیح: .Sathe Shoma Va Doostane Shoma Paein Hast

 • مثال اشتباه:  .Sath Shoma Va Doostan Shoma Paein Hast
 •  “ی میانجی”
 • در FEnglish امکان حذف کردن ی میانجی نیست، حتی در فارسی هم حذف کردن ی میانجی جمله را غلط خواهد کرد.
 • مثال صحیح: Kalameye Avval
 • مثال اشتباه:  Kalame Avval
 • نحوه ی صحیح نوشتن بعضی موارد:   Majmu’e – So’al  Moraje’e – Sa’at – Aghalliat – Fe’lan – Ra’ayat 
×

سبد خرید