قوانین مربوط به لیدرها

 

حداقل سطح مورد نیاز برای رهبر شدن:

 • فکشن های نظامی : سطح 25+ 
 • فکشن های مافیایی : سطح 20+
 • فکشن های دولتی : سطح 20+
 • هیتمن: سطح 30+

 

دستورات

 • LC/ چت رسمی لیدر ها
 • Invite/ دعوت کردن بازیکن به اقلیت
 • Uninvite/ بیرون کردن بازیکن از اقلیت
 • OffUninvite/ بیرون کردن بازیکن از اقلیت در صورت آنلاین نبودن
 • Fw/ دادن اخطار اقلیتی
 • Fuw/ پاک کردن اخطار اقلیتی
 • CheckMember/ بررسی کردن مقدار دارو, مواد ساخت اسلحه و شغل اعضای اقلیت
 • FVR/ احیاء کردن ماشین های اقلیت
 • AddMessage/ گذاشتن پیام برای تمامی اعضای اقلیت

 

قوانین

 • درخواست لیدر شدن فقظ از طریق دیسکورد امکان پذیر است.
 • فرد متقاضی باید حتما به دیسکورد دسترسی داشته باشد.
 • هر اخطار (FW) توسط لیدر هر هفته با برگذاری میتینگ انجام می شود.
 • هرگونه شوخی و آزار و اذیت پلیر یک فکشن مانند به شدت برخورد میشود.
 • در صورت هرگونه محرومیت از سرور لیدری فکشن گرفته خواهد شد.
 • در ارسال پیام در LC/ باید بسیار دقت کنید، زیرا هر گونه اشتباه در نوشتار (غلط املایی) و ارسال شکلک ها با Av پاسخ داده می شود.
 • رهبرهای اقلیت های دسته متوسط موظف اند علاوه بر وارهای اجباری، وار های اختیاری در طی هفته انجام دهند.
 • رهبر ها موظف هستند هر هفته مدرک (F8) جلسه هفتگی اقلیت خود (با حضور یک ادمین) را به سوپروایزر تحویل دهند.
 • رهبر ها موظف اند در دیسکورد به درخواست های عضویت، استعفا، مرخصی و شکایت های اقلیت خود رسیدگی کنند

 

شرایط و قوانین لیدر شدن

 • زمانی که درخواست رهبری شما قبول شد, شما حق استفاده از دستور Report را در این مورد که درخواست من قبول شده را ندارید, در غیر این صورت ادمین مربوطه میتواند از شما آزمون نگرفته و شما را رد کند.
 • شما نباید از تیم کارکنان محروم باشید. این محرومیت میتواند به علت محرومیت از سرور یا استعفاء از تیم کارکنان به وجود بیاید. شما میتوانید با استفاده از دستور [MySuspend/] در داخل بازی, محرومیت حساب کاربری خودتان را از تیم کارکنان مشاهده کنید.
 • شما حق استفاده از دستور [Report/] را برای تنظیم شدن محرومیت از تیم کارکنان یا تنظیم شدن تنبیه اقلیتی خود را ندارید.

 

قوانین عضویت بازیکنان در فکشن

 • قبل از عضو کردن پلیر به فکشن حتما لول مورد نیاز را بررسی کنید.
×

سبد خرید