حداقل سطح مورد نیاز برای رهبر شدن:

 • دسته نظامی (کاپ) : سطح 20+ 

 • دسته متوسط (مافیا): سطح 18+

 • دسته ملایم : سطح 18+

 • هیتمن: سطح 30+

دستورات

 • LC/ چت رسمی لیدر ها

 • Invite/ دعوت کردن بازیکن به اقلیت

 • Uninvite/ بیرون کردن بازیکن از اقلیت

 • OffUninvite/ بیرون کردن بازیکن از اقلیت در صورت آنلاین نبودن

 • Fw/ دادن اخطار اقلیتی

 • Fuw/ پاک کردن اخطار اقلیتی

 • CheckMember/ بررسی کردن مقدار دارو, مواد ساخت اسلحه و شغل اعضای اقلیت

 • FVR/ احیاء کردن ماشین های اقلیت

 • SubLeader/ انتخاب کردن ساب لیدر برای اقلیت

 • AddMessage/ گذاشتن پیام برای تمامی اعضای اقلیت

قوانین

 • آزمون رهبری در Team Speak انجام می شود و فرد متقاضی باید حتما به آن دسترسی داشته باشد.

 • هر اخطار اقلیتی (FW) در اقلیت های ملایم بعد از گذشت 1 هفته و در اقلیت های مافیا و ویژه بعد از گذشت 2 هفته پاک می شود.

 • ساب لیدر به صلاح رهبر انتخاب می شود.

 • نکته: لیدر ها حق ندارند هر روز نظرشان راجب ساب لیدر را عوض کنند و هر روز یک نفر را به عنوان ساب لیدر انتخاب کنند.

 • نکته: اگر خطایی از طرف ساب لیدر صورت گیرد با علاوه با ساب لیدر با لیدر نیز برخورد می شود.

 • توجه:هرگونه شوخی و آزار و اذیت پلیر یک اقلیت مانند (تنبیه اقلیتی بی مورد و …) به شدت برخورد میشود.

 • در صورت هرگونه محرومیت از سرور رهبری اقلیت گرفته خواهد شد.

 • در صورت Mute یا AJail شدن, رهبر اخطار رهبری (LAv) دریافت می کند.

 • در ارسال پیام در LC/ باید بسیار دقت کنید، زیرا هر گونه اشتباه در نوشتار (غلط املایی) و ارسال شکلک ها با Av پاسخ داده می شود.

 • رهبرهای اقلیت های دسته متوسط موظف اند علاوه بر وارهای اجباری، وار های اختیاری در طی هفته انجام دهند.

 • رهبر ها موظف هستند هر هفته مدرک (F8) جلسه هفتگی اقلیت خود (با حضور یک ادمین) را به سوپروایزر تحویل دهند.

 • رهبر ها موظف اند در انجمن به درخواست های عضویت، استعفا، مرخصی و شکایت های اقلیت خود رسیدگی کنند

شرایط و قوانین رهبر شدن

 • زمانی که درخواست رهبری شما قبول شد, شما حق استفاده از دستور Report را در این مورد که درخواست من قبول شده را ندارید, در غیر این صورت ادمین مربوطه میتواند از شما آزمون نگرفته و شما را رد کند.

 • شما نباید از تیم کارکنان محروم باشید. این محرومیت میتواند به علت محرومیت از سرور یا استعفاء از تیم کارکنان به وجود بیاید. شما میتوانید با استفاده از دستور [MySuspend/] در داخل بازی, محرومیت حساب کاربری خودتان را از تیم کارکنان مشاهده کنید.

 • شما حق استفاده از دستور [Report/] را برای تنظیم شدن محرومیت از تیم کارکنان یا تنظیم شدن تنبیه اقلیتی خود را ندارید, در غیر این صورت طبق قوانین گزارش دهی با شما برخورد خواهد شد 

قوانین تنبیه اقلیتی (FP)

 • به صورت اتوماتیک تنظیم میشود.

 • رنک 1:  25FP

 • رنک 2: 15FP

 • رنک 3+10FP

 • ساب لیدر: 8FP

×
×

سبد خرید