قوانین  شهردار ( Mayor )

 قوانین  و وظایف

1. وظیفه اصلی این اقلیت جمع کردن خیریه جهت برگزاری جشنواره های ویژه یا کمک به بازیکنان تازه میباشد.

2. رهبری این اقلیت فقط به اعضای تیم ادمین ها یا افراد با تجربه و سطح بالا و مورد اطمینان داده می شود.

3. این اقلیت هیچگونه عضوی نمی پذیرد.

4. هرگونه کلاهبرداری و سوء استفاده از اموال امانت گرفته شده تعلیق شدن حساب کاربری و پس گرفته شدن اموال امانت گرفته شده به طور کامل.

5. رهبر باید با Supervisor به بالا  جهت پخش کردن خیریه هماهنگ باشد و بدون اطلاع دادن به آنها حق استفاده از دستور [GiveTax/] را ندارد و در صورت پخش کردن خیریه بدونِ تائیدیه گرفتن از Supervisor به بالا به شدت با رهبر مورد نظر بخورد خواهد شد.

6. هرگونه بی احترامی ( شدت پایین یا شدت بالا ) نسبت به بازیکنان ممنوع میباشد و در صورت مشاهده با رهبر مورد نظر به شدت برخورد خواهد شد.

7. شهردار مجوز ورود به تمام HQ های دولتی غیر از را دارد.

 

دستورات

برای بخش کردن خیریه جمع شده: [GiveTax/]

برای بررسی کردن میزان خیریه جمع شده: [CheckTax/]

برای تعیین کردن میزان مالیاتی که هر نفر باید موقع PayCheck بدهد: [SetTax/]

فرستادن پیام سراسری در سرور: [Gov/]

فرستادن پیام سراسری پیشفرض در سرور جهت تشکر از کسی که به خیریه کمک کرده است: [CGov/]

فرستادن پیام سراسری پیشفرض در سرور جهت تشکر از کسی که به جایزه جشنواره کمک کرده است: [EGov/]

×

سبد خرید