قوانین فکشن ( ParaMedic )

برای ورود به فکشن Paramedic سطح +7 نیاز است.

 لیست دستورات :

 • Heal/ : برای Heal دادن زمانی که در آمبولانس هستید
 • D/ : صحبت کردن بین اعضای دپارتمانت ها
 • Sheal/ : برای Heal دادن زمانی که در وسیله ی نقلیه ای نیستید
 • Accept Medic/ : تائید کردن درخواست Heal یک بازیکن
 • R/ : صحبت کردن بین اعضای اقلیت  
 • SellArmor/ : فروختن آرمور 

 

 چت دپارتمانت ها:

چت عمومی دپارتمان ها [D/] فقط جهت موارد مهم و ضروری مورد استفاده قرار می گیرد.

شما مجاز به انجام موارد زیر نیستید: 

 • – صحبت کردن و یا بحث با افراد با رنک بالاتر هنگام حرف زدن.
 • – استفاده از شکلک ها
 • – شوخی ها و حرف های نامربوط
 • – بحث و مشاجره لفظی (مجازات: برای بار اول Faction Warn و در صورت تکرار، اخراج با تنبیه کامل)

 

 کد ها :

شما موظف به استفاده از کدهای از پیش تعریف شده در چت عمومی دپارتمان ها برای انجام فعالیت های از پیش تعیین شده هستید:

 • C-1: فهمیدم
 • C-15: وقتی توسط کاپ ها اعلام می شود شما باید برای کمک رسانی به آنها ملحق شوید.
 • کد های زیر را فقط زمانی در D/ اعلام کنید که یکی از کاپ ها درخواست C-15 بدهد.
 • C-2: خارج از انجام وظیفه 
 • C-3: آماده به انجام وظیفه
 • C-4: دیدار در مکان [x]
 • C-5: درحال آمدن به مکان [x] 

 

سایر قوانین :

 • بعد از تائید شدن دستور Heal/ و یا بعد از قبول کردن درخواست Heal یک بازیکن با فعال بودن TimeStamp/ برای گزارش کار مدرک بگیرید.
 • اسپم کردن در محیط شهری برای دادن Heal/ ممنوع بوده و علاوه بر مجازاتی که در قوانین کلی سرور تعیین شده مجازات خواهید شد. 
 • در صورتی که برای پشتبانی از کاپ ها به محل اعزام شدید، حق مشارکت در دستگیری مجرم را ندارید و همچنین حق ورود به خانه یا بیزینس را ندارید و با کمی فاصله از محل درگیری به نیروهای دولتی کمک رسانی میکنید
 • شما حق دادن خدمات به پلیرهای دارای وانتد را ندارید, در صورت مشهاده هرگونه سو استفاده با شما برخور خواهد شد.
×

سبد خرید