قوانین اقلیت اِمدادگَران ( Fire & Medic Department )

برای ورود به اقلیت اِمدادگَران ( Fire & Medic Department ) سطح +6 نیاز است.

 لیست دستورات :

 • Heal/ – برای Heal دادن زمانی که در آمبولانس هستید

 • D/ – صحبت کردن بین اعضای دپارتمانت ها

 • Sheal/ – برای Heal دادن زمانی که در وسیله ی نقلیه ای نیستید

 • Accept Medic– تائید کردن درخواست Heal یک بازیکن

 • R/ – صحبت کردن بین اعضای اقلیت  

 • SellArmor/ – فروختن آرمور 

 چت دپارتمانت ها:

چت عمومی دپارتمان ها [D/] فقط جهت موارد مهم و ضروری مورد استفاده قرار می گیرد.

شما مجاز به انجام موارد زیر نیستید: 

 • – صحبت کردن و یا بحث با افراد با رنک بالاتر هنگام حرف زدن.

 • – استفاده از شکلک ها

 • – شوخی ها و حرف های نامربوط

 • – بحث و مشاجره لفظی (مجازات: برای بار اول Faction Warn و در صورت تکرار، اخراج با تنبیه کامل)

 وسایل نقلیه :

 • رنک 1+Ambulance | Firetruck

 • رنک 2+: NRG-500

 • رنک 3+: Maverick

 • رنک 4+: RainDance | Sultan

 • رنک 5+Bullet

 سایر قوانین :

 • اسپم کردن در محیط شهری برای دادن Heal/ ممنوع بوده و علاوه بر مجازاتی که در قوانین کلی سرور تعیین شده مجازات خواهید شد. 

 • در صورت درخواست پشتیبانی از نیروهای نظامی باید سریعا به محل مورد نظر اعزام شوید.

 • به هیچ عنوان حق ورود به منظقه درگیری یا ورود به خانه مجرمین را ندارید. و باید عقب تر یا پشت در خانه یرای کمک به نیروهای نظامی مستقر شوید.

 • در صورت هیل کردن نیروی نظامی حق دریافت پول را ندارید در صورت دادن آرمور قیمت طبق تعرفه به صورت اتوماتبک محسابه می گردد.

 • به هیچ عنوان حق لو دادن چت دپارامانت را ندارید.

×
×

سبد خرید