قوانین فکشن اداره پلیس

 Police Department 

دسته بندی

 • دپارتمان پلیس به سه بخش تقسیم بندی می شود.

LS Police Department: پلیس شهر لوس سانتوس

 • حوزه فعالیت این فکشن فقط شهر Los Santos است. و حق خروج از شهر در حالت Duty/ را ندارد. 

LV Police Department: پلیس شهر لاس ونتوراس

 • حوزه فعالیت این فکشن فقط شهر Las Venturas است. و حق خروج از شهر در حالت Duty/ را ندارد. 

County Sheriff: کلانتر محلی یا پلیس برون شهری

 • حوزه فعالیت این فکشن فقط خارج ار شهر می باشد. و وظیفه دستگری مجرمان فراری را بر عهده دارد.
 • اعضای این فکشن مجار هستند در حالت Duty/ وارد شهر ها شوند اما حق پیگیری وانتد درون شهر را ندارند.

 

وظایف هر سه بخش دپارتمان پلیس مشابه هم می باشد و تنها تفاوت آن ها در حوزه فعالیت آنها می باشد.

شرح وظایف

 • نظارت بر انجام صحیح قوانین رانندگی و جریمه کردن قانون شکنان
 • نظارت بر گزارشات و شکایات (Call 911/
 • گشت زدن در شهر و بررسی موارد مشکوک
 • کمک به شهروندانی که مورد آزار سایر پلیرها قرار گرفتند.
 • همکاری با شهروندانی که برای شکایت به اداره پلیس مراجعه می کنند.
 • گذاشتن دوربین کنترل سرعت
 • دستگیری وانتد 1 و 2

 

 دستور های ویژه

 • [SpeedC/] رادار برای نشان دادن سرعت
 • [Ticket/] برای جریمه کردن 
 • [Suspend/] برای توقیف کردن گواهینامه و مجوز 

 

  رادار | SpeedC

 • برای استفاده از این دستور باید حتماٌ در کناره خیابان باشید و در صورت استفاده از این دستور در وسط خیابان به شدت با شما برخورد خواهد شد.
 • محدودیت سرعت در داخل شهر ها 110 کیلومتر بر ساعت است.
 • محدودیت سرعت در بزرگراه های درون شهری 130 کیلومتر بر ساعت است.
 • محدودیت سرعت در اتوبان های بین شهری 160 کیلومتر بر ساعت است.
 • زمانی که می خواهید فردی که سرعت غیر مجاز داشته را جریمه کنید ابتدا از 3 پیامی که برای شما آمده که او سرعت غیر مجاز داشته مدرک جمع کنید.
 • برای اینکه کسی را به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه کنید باید 3 بار هشدار سرعت غیر مجاز فرد مورد نظر برای شما بیاید. 
 • سپس به دنبال فرد می روید و اگر سوار وسیله نقلیه بود، سه اخطار  MB/ به او میدهید و بعد از توقف Ticket/ او را می دهیم.
 • در صورت بی توجهی و پرداخت نکردن جریمه، وانتد 2 (No Ticket) می دهید.
 • زمانی که شما رادار را روشن میکنید نباید AFK کنید.

 

   جریمه | Ticket

 • فقط اعضای اداره پلیس می توانند از این دستور استفاده کنند.
 • شما اجازه استفاده از این دستور بر روی کسانی که زندانی هستند یا تحت تعقیب هستند (Wanted) دارند را ندارید.
 • اگر فردی از دادن Ticket اجتناب فرار کند و پس از وانتد گرفتن برگردد و Ticket را بدهد، Wanted او پاک نمیشود.
 • نکته: میزان جریمه ها به صورت خودکار و با توجه به سطح بازیکنان است.
 • سطح 1-5 : 500$
 • سطح 5-10: 1000$
 • سطح 10-15: 1500$
 • سطح 15-20: 2500$
 • سطح 20-25: 4000$
 • سطح 25-30: 7000$
 • سطح +30: 10000$

 

 توقیف | Suspend

 • دو مجوز زیر در شرایط گفته شده، توقیف میشود:

گواهینامه رانندگی (Driving License):

 •  اگر فردی در یک روز سه مرتبه جریمه شد، گواهینامه او به مدت سه ساعت توقیف میشود.

مجوز اسلحه (Weapon License): 

 • در صورت دیدن هرگونه سو استفاده از مجوز اسلحه ( تیراندازی بی دلیل، کشتن بی دلیل شهروندان، حمله به مکان های سیف زون و موارئ مشابه) به مدت سه ساعت مجوز اسلحه را توقیف کنید.

 نکته:

 • اگر فردی AFK بود حق توقیف License او را ندارید.
 • PD نمی تواند مجوز های F.B.I و NG را توقیف کند؛ در صورت مشاهده رعایت نکردن قوانین رانندگی توسط آنها، مدرک جمع کنید و به Leader آن اقلیت گزارش دهید.
×

سبد خرید