قوانین اقلیت اداره پلیس ( PD | Police Department )

 وظایف

 • نظارت بر انجام صحیح قوانین رانندگی و جریمه کردن قانون شکنان
 • نظارت بر گزارشات و شکایات (Call 911/) 
 • گذاشتن دوربین کنترل سرعت
 • دستگیری وانتد 1 و 2

 

 دستور های ویژه

 • [SpeedC/] رادار برای نشان دادن سرعت
 • [Ticket/] برای جریمه کردن 
 • [Suspend/] برای توقیف کردن گواهینامه و مجوز 

 

  رادار | SpeedC

 • برای استفاده از این دستور باید حتماٌ در کناره خیابان باشید و در صورت استفاده از این دستور در وسط خیابان به شدت با شما برخورد خواهد شد.
 • محدودیت سرعت در داخل شهر ها 105 کیلومتر بر ساعت است.
 • محدودیت سرعت در کناره ها 130 کیلومتر بر ساعت است.
 • محدودیت سرعت در اتوبان ها 160 کیلومتر بر ساعت است.
 • زمانی که می خواهید فردی که سرعت غیر مجاز داشته را جریمه کنید ابتدا از 3 پیامی که برای شما آمده که او سرعت غیر مجاز داشته مدرک جمع کنید.
 • برای اینکه کسی را به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه کنید باید 3 بار هشدار سرعت غیر مجاز فرد مورد نظر برای شما بیاید. 
 • سپس به دنبال فرد می روید و اگر سوار وسیله نقلیه بود، سه اخطار  MB/ به او میدهید | اگر پیاده بود Ticket/ او را می دهیم.
 • در صورت بی توجهی و پرداخت نکردن جریمه، وانتد 3 (Didn’t Accept Ticket) می دهید و سپس سه اخطار MS/ و بقیه ماجرا.
 • تعیین محدودیت سرعت باید مطابق انجمن باشد در غیر این صورت با شما برخورد می شود.
 • زمانی که شما رادار را روشن میکنید نباید AFK کنید.

 

   جریمه | Ticket

 • فقط اعضای اداره پلیس می توانند از این دستور استفاده کنند.
 • شما اجازه استفاده از این دستور بر روی کسانی که زندانی هستند یا تحت تعقیب هستند (Wanted) دارند را ندارید.
 • اگر فردی از دادن Ticket اجتناب فرار کند و پس از وانتد گرفتن برگردد و Ticket را بدهد، Wanted او پاک نمیشود.
 • نکته: میزان جریمه ها به صورت خودکار و با توجه به سطح بازیکنان است.
 • سطح 1-5 : 500$
 • سطح 5-101000$
 • سطح 10-151500$
 • سطح 15-202500$
 • سطح 20-254000$
 • سطح 25-307000$
 • سطح +30: 10000$
 • شما در شرایط زیر می توانید از فرد مورد نظر جریمه بگیرید:
 • سرعت غیر مجاز
 • خاموش بودن چراغ ها در شب (ساعت 9 شب تا 3 بامداد)
 • پارک غیر مجاز: یعنی رها کردن ماشین شخصی وسط خیابان (دقت کنید که صاحب ماشین اطراف آن باشد)
 • رانندگی در جهت مخالف

 

 توقیف | Suspend

 • دو مجوز زیر در شرایط گفته شده، توقیف میشود:

گواهینامه رانندگی (Driving License):

 •  اگر فردی در یک روز سه مرتبه جریمه شد، گواهینامه او به مدت سه ساعت توقیف میشود.

مجوز اسلحه (Weapon License): 

 • زمانی که یک مافیا نزدیک یک پلیس بدون دلیل به محیط شلیک کند، مجوز او به مدت سه ساعت توقیف میشود.
 • اگر به افراد مختلف (به جز مافیا) شلیک کرد، وانتد Attack Civil می دهید و او را به قتل می رسانید.(مجوز توقیف نمیشود)
 • دقت کنید که بازیکن Wanted نداشته باشد یا در War نباشد.(مجوز توقیف نمیشود)
 • اگر بازیکن مورد نظر مافیا نبود میتوانید به FBI گزارش بدهید.(مجوز توقیف نمیشود)

دو نکته:

 • اگر فردی AFK بود حق توقیف License او را ندارید.
 • PD نمی تواند مجوز های F.B.I و NG را توقیف کند؛ در صورت مشاهده رعایت نکردن قوانین رانندگی توسط آنها، مدرک جمع کنید و به Leader آن اقلیت گزارش دهید.
×
×

سبد خرید