قوانین اقلیت شرکت تاکسی ( Taxi Company )

亗 لیست دستورات :

 • فعال و غیرفعال کردن حالت انجام وظیفه : [TDuty/]

 • قبول کردن درخواست تاکسی یک بازیکن : [Accept Taxi/]

 •  صحبت کردن در چت اقلیت : [F/]

 • غیر فعال کردن چت اقلیت : [TogFaction/]

 • بیرون انداختن بازیکن از ماشین : [Eject/]

亗 وسایل نقلیه :

 • رَنک 1: Cabbie & Washington

 • رَنک 2: Wayfarer

 • رَنک 3: Moonbeam

 • رَنک 4: Infernus & Alpha

 • رَنک 5: Maverick & Stretch

亗 قیمت کرایه ها  :

 • کرایه ها به صورت کاملا خودکار حساب میشوند.

亗 قوانین و نکات :

 • برای ورود به اقلیت شرکت تاکسی “Taxi Company” سطح 6+ نیاز است.

 • اگر شما به مقصد رسیدید و بازیکن (AFK) بود باید از دستور [Eject/] استفاده کنید. 

 • اگر مسافری به شما بی احترامی کرد مدارک و شواهد کافی گرفته (AFK) و آن فرد را [Eject/] کنید.

 • شما اجازه ندارید که یک نفر را بدون [TDuty/] فعال سوار کنید و جایی ببرید و با استفاده از [Pay/] یا [Transfer/] پول بگیرید. مگر آن شخص به عنوان انعام pay/ کند.

 • زمانی که کسی سوار ماشین شماست، فقط با اجازه او حق دارید با دیگران صحبت کنید.

 • وقتی که [Accept Taxi/] می کنید و به بازیکن می رسید که (AFK) هست چندین ثانیه صبر کرده و اگر اون باز هم (AFK) بود از فرد اسکرین شات گرفته تا مدارک کافی برای دفاع از خود داشته باشید.

 • 亗 نحوه درخواست تاکسی  :

 • ابتدا در قسمت چت دستور (Service Taxi/) را وارد میکنید سپس از بین 4 نوع (Car,Bike,SuperSport Car,Helicopter) نوع تاکسی مورد نظرتون رو انتخواب میکنید.

 • در مرحله بعد که نوع تاکسی رو انتخواب کردید نقشه(Map) بازی خودتون رو باز میکنید و مقصدتون رو با کلیک راست روی نقشه مارک یا علامت گذاری میکنید.

 • بعد از اتمام این کار ها درخواست شما برای اعضای فکشن تاکسی کمپانی ارسال میشود.

×
×

سبد خرید