قوانین فکشن ( Tow Truck Company )

 • برای ورود به فکشن ( Tow Truck Company ) سطح +7 نیاز است.

 

لیست دستورات :

 • – Tow/ دیدن مکان جهت Tow کردن 
 • – F/  صحبت کردن بین اعضای اقلیت
 • – TogFaction/  غیر فعال کردن چت اقلیت
 • – SetCarColor/  تغییر رنگ ماشین بازیکنان
 • Refill/ دادن بنزین به بازیکن
 • Repair/ درست کردن ماشین بازیکن
 • MyActivity/ مشاهده و دریافت فعالیت و حقوق

 

سایر قوانین :

 • شما حق Tow کردن ماشین های شخصی پارک شده یا ماشینی که صاحب آن در نزدیکی آن قرار دارد را ندارید.
 • بعد از Tow کردن موفقیت آمیز وسیله نقلیه در مکان Tow با فعال بودن TimeStamp/ برای گزارش کار مدرک تهیه کنید.
 • اسپم کردن در محیط شهری برای تعمیر وسایل نقلیه ممنوع بوده و علاوه بر مجازاتی که در قوانین کلی سرور تعیین شده مجازات خواهید شد.
 • شما حق دادن خدمات به پلیرهای دارای وانتد را ندارید, در صورت مشهاده هرگونه سو استفاده با شما برخور خواهد شد.
 •  

 

×

سبد خرید