قوانین اقلیت مکانیک ( Tow Truck Company )

  • برای ورود به اقلیت یَدَک کِش ( Tow Truck Company ) سطح +7 نیاز است.

 لیست دستورات :

  • – Tow/ دیدن مکان جهت Tow کردن 

  • – F صحبت کردن بین اعضای اقلیت

  • – TogFaction/  غیر فعال کردن چت اقلیت

  • – SetCarColor/  تغییر رنگ ماشین بازیکنان به طور موقت

 وسایل نقلیه :

  • رنک 1+:TowTruck – NRG-500

  • رنک 2+:Sultan

  • رنک 3+:Turismo

  • رنک 4+:Infernus

  • رنک 5+:Leviathan

 سایر قوانین :

شما باید به قوانین کلی اقلیت های ملایم آگاه باشید. و طبق قوانین فعالیت کنید.

×
×

سبد خرید